Pugware

2

Skautfold: Usurper

Metroidvania games zijn altijd zeer interessant voor indie studio’s. Voor Skautfold: Usurper is ook gekozen voor deze stijl van gameplay. Het is echter lastig om in dit subgenre een grote hit te...[Read More]

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.